Followers

Sunday, 28 April 2013

Contoh Laporan Program aktiviti (universiti)Contoh Laporan Program
LAPORAN
NAMA KELAB/PERSATUAN/SEKTARIAT/URUSETIA

Tajuk Program
(Tajuk hendaklah ringkas, jelas dan padat)


1.0  PENGENALAN
Nyatakan secara ringkas tijuan program dilaksanakan

2.0  LATAR BELAKANG
2.1  Bila dan di mana aktiviti dilaksanakan
2.2  Bilangan peserta yang hadir
2.3  Matlamat yang ingin dicapai
2.4  Kaedah perlaksanaan
2.5  Bahan-bahan peralatan yang digunakan
2.6  Aktiviti-aktiviti yang diikuti
2.7  Pengendali/fasilitator yang terlibat

3.0  HURAIAN PENILAIAN
3.1  Maklumbalas peserta
3.2  Maklumbalas dari pihak luar (jika berkaitan)

4.0  PENCAPAIAN AKTIVITI
4.1  Hasil yang dicapai dari pelaksanaan aktiviti
4.2  Perbandingan hasil dan matlamat

5.0  KEMAJUAN / MASALAH
Huraikan secara ringkas kemajuan / masalah yang dihadapi semasa perlaksanan aktiviti
5.1
5.2
5.3

6.0  CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Huraikan cadangan untuk penambahbaikan
6.1
6.2
6.3
6.4

7.0  LAPORAN KEWANGAN
7.1  Butiran perbelanjaan (sertakan bil/resit/dokumen asal)
7.2  Keuntungan/baki yang diperolehi

8.0  PENUTUP
8.1  Rumusan aktiviti
8.2  Ucapan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat


Disediakan oleh:

NAMA PELAJAR
Jawatan dalam program
Nama program


Nota: Sertakan gambar-gambar program minimum 5 keping.

5 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...