Followers

Thursday, 9 May 2013

hati2!!..vandalism telah berlaku 2013

Gejala Vandalisme

Gejala sosial merupakan satu masalah yang semakin berleluasa sejak dahulu sehingga kini. Gejala sosial sering kali dikaitkan dengan golongan remaja. Namun kita harus sedar bahawa tidak semua remaja terlibat di dalam gejala ini. Hanya segolongan kecil sahaja yang sering melakukan perbuatan yang tidak mendatangkan faedah ini.
Apa yang dimaksudkan dengan vandalisme? Sebagaimana yang kita tahu vandalisme merujuk kepada tabiat seseorang membinasakan atau merosakkan harta benda awam dan harta benda orang lain. Perkataan vandalisme ini berasal daripada nama sebuah puak di Eropah, iaitu Vandal.
Vandalisme juga merujuk kepada penambahan, penghapusan, atau pengubahan dengan sengaja. Pada lazimnya, vandalisme dianggap sebagai satu bentuk jenayah, tetapi pada keadaan tertentu, vandalisme merupakan satu bentuk ritual yang dilakukan oleh segolongan manusia yang tidak merasa berpuas hati terhadap keadaan masyarakat.
Vandalisme biasanya merujuk kepada perbuatan merosakkan harta benda awam seperti papan tanda, telefon awam, kerusi, dinding dan juga tandas awam. Kelakuan seperti ini biasanya dilakukan oleh golongan remaja yang terlibat dalam budaya lepak. Hal ini kian menular di negara kita saban hari. Harta benda awam telah dirosakkan sewenang – wenangnya. Perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini telah mengundang pelbagai komplikasi dengan pelbagai pihak, dimana pihak kerajaan telah membelanjakan berjuta – juta ringgit untuk memperbaiki kemudahan awam yang telah dirosakkan oleh individu yang tidak mempunyai “ perasaan memilik’’ setiap kemudahan yang telah disediakan.

Mengapa berlakunya vandalisme??


Motif utama berlakunya gejala ini adalah disebabkan emosi. Vandalisme biasanya dianggap sebagai satu cara untuk melepaskan rasa geram, ataupun satu cara untuk menghilangkan kebosanan semata-mata. Walaupun motif mereka dianggap ringan, tetapi masyarakat awam terpaksa menanggung kerugian yang besar untuk memenuhi nafsu mereka yang hina ini.

 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...